یونیورسیاد دانشجویان جهان؛ علامت طلای میکس تسلیحات بادی بخاطر ایران

بوسیله گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از سی امین دوره یونیورسیاد در ناپل ایتالیا تیم میکس تفنگ کشورمان با خیساندن مهیار صداقت و نجمه خدمتی به علامت زر دست یافت.

تیم هایکره جنوبی و چروک درون رده های دوم و سوم ایستادند.

سی امین حوالی یونیورسیاد دانشجویان گیتی با حضور ۱۲۷ قلمرو جهان از ۱۲ تا ۲۳ تیر ماه به میزبانی ایالت ناپلایتالیا درون حال برگزاری است.