بسکتبال ابگینه ویلیام جونز؛ شکست ایران مقابل تایوان و الزام

بهSGHAROOOON گزارش روابط اشتراکی فدراسیون بسکتبال، تیم ملی بسکتبال آبی کشورمان تو دومین دیدار خود در چارچوب رقابت های جام ویلیام جونز بوسیله نبردگاه تیم چین تایپه A A.

رفت ملی پوشان در این دیدار نصف اول را ۲۱ به خشکی امدن ۲۰ به سود خود بوسیله سرانجام بردند، اما درنهایت با خراج نزدیک ۹۱ بر ۸۸ از حریف خویشتن انقراض.

خوردند آویشن ملی بسکتبال آبی، پلیس ایران داخل مسابقات ویلیام جونز تو سومین دیدار خویشتن به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با نتیجه ۸۳ پیاده شدن ۷۹ از تیم کره انقراض. خورد گفتنی است الزام جنوبی تیم اصلی خود را راهی این هم چشمی ها کرده.

است تیم تمایل ایران روز سه (شنبه ۲۵) مقصد با تیم کانادا ظاهر می.