صومعه جامعی: قبر راحت روی بخانه برگشتن نپاشیم

احمد مسجدجامعی اندام شورای اسلامی بخانه برگشتن تهران با انتقاد از نحوه ارائه گزارش معاون محموله و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره «کاهش ترافیک و آلودگی هوا درون محدوده های مرکزی خانه دادن تهران در سال ۱۳۹۸» گفت: این چه گزارش و چه شورایی ست که گزارشی بدون ارسال بوسیله کارشناسان، اعضا و کمیسیون های شورا، یک باره در صحن آنهم با بعضی اسلاید ارائه می شود؟ جز قرار است روش پیشینیان را داشته باشیم

احمد مسجدجامعی که در جلسه روشن شورای اسلامی شهر تهران سخن می گفت، افزود: اگرچه نمایش این گزارش لازم وجود ولی اشکالی جدی کنار آن وارد است؛ این گزارش داخل قالب اسلایدهایی از دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود. علاوه پیاده شدن آن به کمیسیون ها نیامده است. بعد از ارائه گزارشاز آقای حبیب زاده، معاون بازرسی شورا پرسیدم آیا گزارش داخل حلقه تخصصی آمده است؟ ایشان بی آرامی پاسخ دادند خیر.

 وی افزود: آقای پورسیدآقایی معاون محموله و نقل ترافیک که گزارششان را ارائه دادند آقای حبیب زاده اخبار کردند علاوه برآن چه بوسیله عنوان انتقاد گفته ام فهرستی غم هست که آنها را هنوز نگفته ام و اگر لازم است فهرست را درون اختیار اعضای شورای بگذارم.  
مسجدجامعی ضمن اشعار این نکته که غلام بوسیله ذات این گزارش اشکال مخبر می دانم اظهار داشت: از هیات رییسه می خواهم دست کم دو سه ورق خلاصه گزارش بوسیله ما و به مجتمع ها بدهند. نمی استعداد قبول کرد که گزارشی درون صحن خوانده شود ولی نه اعضا، نه کمیسیون و خیر کارشناسان هیچ اطلاعی از آن نداشته و ندانند و قبلا نخوانده باشند …  خودعقل پنداری مهمترین مشکل مدیریت هاست

عضو شورای اسلامی ایالت تهران دنباله رحم: نکته دوم این است که ابرام در تبدیل شرایط موجود خوب است اما با چه سبک وشیوه ای؟ مگر ما نظامی هستیم؟ مگر ما استراحت است روشی را که پیشینیان داشتند داشته باشیم؟  

مسجدجامعی تو امتداد با رمز به این که نباید این اسلوب پنداشته شود که با عمل خود بگوییم مردم عقلشان نمی رسد و ما آمدیم به عنوان حجر کچل به شما گونه حل بدهیم تاکید کرد:خودعقل¬طاس¬پنداری مهمترین مشکل مدیریت هایی است که قصد ایجاد تحول دارند. تحول اصلا عاری شریک شدن مردم و گپ با آنها معنایی ندارد. وقتی ما به نشانی نمایندگان مردم، حتی کمیسیون ذیربط مان تیمار از این گزارش اطلاعی ندارد دیگر تکلیف شهروندان معلوم است و جای چه تحولی باقی می ماند؟ این رفتارها با شعارهایی که مبنی بر باهم اتحاد کردن مردم دادیممغایر است. نباید فراموش کنیم آن شعارها یک چارچوب و مبنایی داشته است. وقتی ابکی گیری می کنیم چه تسهیلاتی می دهیم؟

عضو شورای اسلامی شهر در امتداد مجمع به تبعات اجتماعی گران شدن زمین و مسکن و پولی شدن فضای شهری پرداخت و گفت: این روش طبعا منجر بوسیله اخراج و نفی بلد تهیدستان به خارج شهر شده است. این طرد و جلای وطن باعث شده که نفقه های جابجایی درون کلکسیون هزینه های خانوار سقف بالاتری پیدا بطی ء. ما بوسیله عنوان مدیریت کلان شهری وقتی این سخت گیری ها را می کنیم چه تسهیلاتی پیش دماغ کردیم؟ بخاطر آمد و شد انسان مثلا چند ایستگاه مترو و اتوبوس را افزایش دادیم؟ در همین بازه ای که به آدم گفتیم نیایند و آمدنشان را ابکی کردیم، چه تعداد اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه کردیم؟   شفافیت فقط درآمد نیست، عملکرد غم هست

وی به موضوع شفافیت اشاره کرد و یادآور شد: شفافیت فقط درآمدها حلق بوسیله عملکرد هم بر می گردد. بدبختانه بوسیله تدریج و بوسیله صورت تکلیفی، انضباطی و جریمه پایه مدام محدودیت ابداع می کنیم و بعد می گوییم تردد کم شده است. در حالی که با این وضع، بی شک ابتیاع و تردد موتورسیکلت ها افزایش معلوم کرده که آلودگی شان هم بیشتر است.  

کالبد شورای دهات اضافه کرد: از اجرای این طرح ۲۰ روز می گذرد و تخیل بر اینکه این آمارها بعد از ۲۰ روز سزاوار سرزنش استناد باشد، جز می شود با این سر های نظامی و اقتدارگرا دهکده را موسسه کرد؟ این که باعث ناخرسندی بیشتری می شود.  

مسجدجامعی بوسیله طرح چند سئوال پرداخت و گفت: بنابراین بحثم این است که چه تغییرات و تسهیلاتی تو محموله و نقل اشتراکی درون مناطق مشمول طرح تعریف شده است؟ کدام شیار ها و ایستگاه ها و چه تعداد اتوبوس به این مسیرها اضافه شده است؟ حجم حمل و نقل به مرکز شهر چه تغییراتی کرده است؟  

وی با رمز به این که نکته رادیکال تو این ارتباطآن است که این محدوده ها به مرور زمان و به دلیل انفراد دسترسی، از سکونت و سرزندگی بیرون و یا بوسیله فضای اداری تبدیل می شوند گفت: انگار گور مرده در شهر پاشیده شده باشد. آیا این مطلوب ماست؟ ما نباید مزار مرده روی دهات بپاشیم. یادمان باشد دهکده کلکسیون ای به هم مستمر است و نمی توانیم مساله ترافیکش را بوسیله قیمت اینکه مدخل های دیگر آسیب ببیندحل کنیم.

مسجدجامعی در پایان گفت: حضورآقای محسن پورسیدآقایی در شوراو ارئه گزارش توسط ایشان را که شورا اول کرده مغتنم می شمارم و از شورا هم بابت این حکم تشکر می کنم.