قهرمانی تهران در مسابقات واترپولو قهرمانی کشور والا ۲۰ سال

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو، مسابقات واترپولوی قهرمانی کشور رده اهل سنت ۱۸ تا ۲۰ سال پسران چهارشنیه الی جمعه (۱۷ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۸) در استخر قهرمانی آزادی پیگیری و بوسیله آخر رسید. این رقابت ها با حضور ۸ آویشن در دو گروه انجام شد و پس از برگزاری مسابقات […]

تمام وام ۶۹ هزاره میلیاردی شهرداری مربوط بوسیله پرگیر پیشین مدیریت شهری است

محمود میرلوحی در گفت وگو با شهرنوشت، با اشاره به نشر سند وام ۶۹ هزار میلیاردی شهرداری تهران اظهار کرد: تو دوره پیشین مدیریت شهری، بدهی ها بوسیله رخ منظم و دقیق قسمت قسمت کردن بندی و گزارش نشده است، تو جلسه ۳۶۷ شورای خانه دادن تهران درون دوره چهارم مدیران شهری لمحه با کمال […]

اجابت بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برای برگزاری رسوم پیاده روی اربعین

به گزارش شهرنوشت، محسن هاشمی در حاشیه صد و شصت و هفتمین جلسه شورای بخانه برگشتن تهران با اشاره بوسیله مصوبات جلسه یکشنبه هفتم هر شورا اظهار کرد: داخل کنفرانس امروز شورای شهر تهران ۱۰ میلیارد تومان برای تشریفات پیاده روی اربعین به پذیرش رسید و تأکید شد این اعتبار در مواردی هزینه شود که […]