خاصیت مهتر شورای بطرف خانه بوسیله تکثیر قیمت بنزین | کرایه تاکسی ها افزودن می یابد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، محسن هاشمی با اشاره به اضافه بها سوخت اظهار کرد: با افزایش قیمت بنزین سهمیه ای نیز برای تاکسی های درون دید محزون شده است که این سهمیه بخاطر خودروهای بنزینی و گازسوز متفاوت است و بر اساس آنچه که اعلام شده است برای خودروهای بنزینی ۴۰۰ لیتر و دوگانه سوز ۲۰۰ لیتر بخاطر هر ماه در نظر پژمرده شده است.

وی با اشاره به اینکه مقدار سوخت سهمیه ای نسبت به گذشته تفاوت کرده است، گفت: پهلو اساس اعلامی که از سوی مسئولان قیافه گرفته ارج سوخت سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ هزار تومان است.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که آیا ارزش دربست های تاکسی با افزایش بها بنزین تبدیل خواهد کرد یا خیر، تصریح کرد: در این زمینه همچنان ارج دربست های تاکسی در پایتخت ثابت خواهد حیات ولی بزودی مجمع ای در شورای شهر تهران و شهرداری تهران بخاطر وضعیت آتی تاکسیرانان برگزار خواهد شد.