سهم محموله ونقل عمومی از منابع درآمدی سهمیه بندی بنزین معلوم نیست

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محمد سالاری عضو شورای اسلامی بطرف خانه تهران تو تذکری پیش از اجازه داخل جلسه روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه شورای اسلامی شهر تهران گفت: فارغ از انتقاداتی که به موضوع گرانی سوخت شده است ولی عدم گفت وگو با آدم حزن مزید موجب شده است.

وی ادامه داد: در فرایند این غرض گیری، جهالت موکد نسبت به حمل و نقل عمومی شده است و توجهی به این مقوله عمده نشده است.

سالاری گفت: متاسفانه داخل فرآیند ادا و هزینه کرد منابع درآمدی هیچ حرفی از توسعه حمل و نقل عمومی زده نشده است و تصویری که رئیس شورای شهر تهران به دستیار نخست مهتر جمهور ارایه کرد حکایت از نابسامانی آن داشت.

عضو شورای اسلامی ده تهران تصریح کرد: از رئیس شورای شهر تهران می خواهم که بوسیله همراه شهردار تهران، موضوع نابسامانی حمل و نقل عمومی و مشکلات آن رابه سران سرزمین گوشزد کنید تا شاید سهمی از منابع درآمدی بوسیله این موضوع خاص پیدا کند.