نوری: ساز و کارها را باید تحول داد؛ جان و نان مردم عمده است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، زهرا صدراعظم نوری، رییس باشگاه سلامت، فضا زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا تو خصوص روانی فعالیت های اقتصادی و مدنی با وجود شیوع ویروس کرونا، پیش روی کرد: داخل وضعیت بحرانی حتماً سازوکارها باید نسبت به شرایط معمولی متفاوت باشد؛ در زمانی که سربزرگی فعالیت ها بالا است و جان و سلامت شهروندان بوسیله ریسک می افتد، سازوکارها را باید تحول داد تا اصل سلامت، تضمین و تأمین شود.

وی ادامه داد: فعالیت های اجتماعی و اقتصادی از لزوم های زندگی بشر است و امکان حذف آنها حیات ندارد ولی می ‍ شود در یک بازه زمانی آنها را تعطیل کرد و یا نحوه تعاملات را تبدیل انصاف. از آنجایی که فعالیت های اقتصادی وجهه کننده اعاشه و حیات اقتصادی، مدنی و انسانی ناحیه است، باید بخاطر فعالیت های اقتصادی پروگرام های مختلف تدارک دیدن.

این فعال سیاسی مصالحه طلب افزود: قبل از این ها فعالیت ها را باید به دو دسته فعالیت پرریسک و کمینه مخاطره تقسیم کرد؛ امروز که با نوعی بحران مواجه هستیم، فعالیت های پرریسک باید تعطیل شوند تا ضریب مخاطره کاهش پیدا کند. البته باید برای این نوع فعالیت ها، راهکارها و طریق های دیگری را پیش دماغ کرد بوسیله عنوان مثال چنانچه امکان الکترونیکی و مجازی کار کردن این فعالیت ها بود دارد باید بوسیله رخساره الکترونیکی کوشا باشند و چنانچه این امکان حیات نداشته باشد، اصل کنار این است که این فعالیت های پرریسک باید درون یک بازه کوتاه تعطیل شوند تا دست اندرکاران خواه صاحبنظران بتوانند راهکارهای مناسبی اتخاذ کنند.

وی اشعار کرد: برای فعالیت هایی که ضریب ریسک شان پایین است، باید شرایط مناسبی را فراهم کرد تا بتوانند به فعالیت گیرایی دنباله دهند؛ البته در این مرزوبوم نیز باید دستورالعمل ها و پروتکل های جدیدی مدح شود یعنی برای ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی کشور، باید برای شرایط جدید، دستورالعمل های جدید درود کرد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت:  دسته هایی که به هیچ نشانی امکان حکم داخل این شرایط را ندارند در حالی که برای تأمین نیازهای روزانه باید امر کنند، باید از سمت شانس و وزارت تعاون، کار و شادکامی اجتماعی تک حمایت قرار بگیرند به گونه ای که به رخساره مستمری بگیر بوسیله آنها توجه شود تا زمانی که از این شرایط خارج شویم. یک ثالث تعداد فوتی های دو روز اخیر کرونا تهرانی ها بوده اند | مرگ و میر ۸ استان صفر شد توضیح درباره اخبار تدفین متوفیان کرونایی درون امامزاده ها | تعداد شرکت کنندگان در تشییع متوفیان کرونایی پروتکل دارد؟

وی گفت: شناسایی افراد کمتر بضاعت و نیازمند باید دقیق صورت بگیرد؛ یعنی افراد نیازمند و افرادی که فعالیت آنها تعطیل شده است، باید سفت شناسایی شوند البته بخشی از این افراد مشخص هستند ولی سایر افرادی که شناخته شده نیستند، باید توسط مردم، گروه های مختلف، محلات و شهرداری ها یا نهادهای عمومی شناسایی و معرفی شوند تا بانک معلومات تشکیل شود و منابع، به درستی توزیع شود.

صدراعظم نوری افزود: وقتی منابع محدود است، از دیدن انسانی و اخلاقی باید امکانات درون وارستگی کسانی قرار بگیرد که به آن احتیاج دارند؛ بنابراین همه باید در این جهت کمک کنند و نصیب و قسمت همچنین باید بر مبنای این بانک اطلاعاتی اولویت بندی بطی ء.

وی تأکید کرد: امروز شرایط به وضع ای است که مثل گذشته نمی توان زندگی کرد باید امروز قانع باشیم و نگاه قناعت پیشه کنیم و استوار مصرف کنیم و وضعیت فعلی را درک کنیم. امروز ما نباید دستگاه های متنوع به خاص بخت را زیر سؤال ببریم، اقبال امروز مشکلات عدیده ای دارد و باید دولت را دریافتن کنیم.

این قد شورای بخانه برگشتن تهران ادامه عدل: اتیکت کمک رسانی که از گذشته در بین ایرانیان بوده است را باید تقویت کنیم و خوشبختانه با وضعیت کنونی روحیه همدلی و مشارکت بین آحاد جامعه بیشتر شده و آدم به یکدیگر معاون رسانی می کنند.

وی در پایان اظهار کرد: تاجایی که ساده است شهروندان نباید از منزل خارج شوند و نباید کارهای غیرضروری را این روزها انجام دهند؛ اشتی انسان ها اولویت اول است و هر انحصاری باید به خود توجه کند در برابر سلامت قوم و اجتماع در گروی سلامت خویشتن ماست.