نظر محسن هاشمی درباره پست متاخر مناف هاشمی و بخشش مالیات ورود به طرح ترافیک

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محسن هاشمی در حاشیه دویست و نهمین جلسه شورای دهکده تهران داخل جمع خبرنگاران درباره فسخ طرح ترافیک داخل پایتخت اظهار داشت: معتقدم که زمانی که درون ستاد کرونا موضوع الغا طرح ترافیک مطرح بود، شهردار تهران باید لایحه دو فوریتی درباره این مسأله بوسیله شورای ولایت ارسال می کرد.

وی افزود: پرداخت عوارض طرح ترافیک پروسه قانونی است و بخاطر احترام به تصمیمات شورا این موضوع باید به اعضای شورای شهر ارائه می شد.

رئیس شورای روستا تهران گفت: شهرداری باید تند نم اقداماتی ادا دهد تا پرداخت نکردن عوارض توسط شهروندان قانونی باشد و باید توجه داشت هدف ما شهود عوارض حلق بلکه بحث رخصت مطرح است.

هاشمی داخل پاسخ بوسیله پرسشی مبنی بر اینکه نصب سیدمناف هاشمی به نشانی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حاشیه ساز است و چرا این اقدام صورت گرفته، گفت: من حاشیه ای درون این مورد نمی بینم.

وی در انتها بوسیله جلسه امروز شورای ایالت اشاره کرد و گفت: نشست شورا به فعالیت عادی خود بازگشت و جلسات قبلی تنها مباحث مرتبط با کرونا مطرح حیات امروز از ۹ رخصت جلسه ۸ تک به بحث و تصمیماتی نیز اندوهناک شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: علاوه پیاده شدن اینکه چندین طرح یک فوریتی مطرح و به تصویب رسید تعدادی پلیس همچنین بخاطر ستادهای مختلف از عموم ستاد مدیریت جمعیت تهران و مسائل مرتبط با خانواده انتخاب شدند.