پیشنهاد محسن هاشمی | بخاطر ادخال به مترو و اتوبوس ماسک مناسب خواه رایگان توزیع شود

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دو راهکار اولیه برای اجرای طرح اجبار مصرف از ماسک و دستکش در متر و اتوبوس حیات دارد، توضیح داد: اول هر مسافری عاری ماسک و دستکش اجازه ورود به مترو و اتوبوس را ندارد. بنابراین می بایست برابر درهای ورودی ایستگاه های مترو و اتوبوس، نیروهای نظارتی حضور داشته باشند و این روند را کنترل کنند.

او افزود: راهکار دوم توزیع ماسک و دستکش در ورودی جایگاه های مترو و اتوبوس است. مسافرانی که از ماسک و دستکش استفاده نکرده اند، برای ورود به جایگاه این اقلام بهداشتی را دریافت خواهند کرد.

هاشمی با اقرار اینکه توزیع ماسک و دستکش در ورودی ایستگاه های مترو و اتوبوس نیز به دو طرز رایگان و فروشی مقدور خواهد بود، گفت: برای فروش، ماسک و دستکش را باید با کم قیمت ترین قیمت به مسافران ارائه کرد.

بوسیله گفته رئیس شورای اسلامی دهکده تهران، دولت می تواند اطلاع دادن کند که در تمامی گیشه های بلیط فروشی مترو و اتوبوس، ماسک و دستکش هم به پایین ترین بها عرضه شود.

او ضمن اخبار آمادگی شهرداری و شورای شهر برای اجرای طرح اجبار استفاده از ماسک و دستکش درون متر و اتوبوس، تقریر کرد: راهکار اجرای این طرح درون روال مجله ارسالی ذکر شده است اما بخت می تواند راهکار اجرایی را از شورای ایالت درخواست کند.

هاشمی درون پاسخ به این استفسار که خرج تهیه ماسک و دستکش از کدام منابع مالی تأمین خواهد شد، گفت: شورای شهر پس از محاسبه قیمت ماسک و دستکش باید خرج درخواستی را به شانس اخبار یواش و آن را درون قالب یارانه قبض درنگ. هزینه تأمین این اقلام را شهرداری می پردازد اما درون آینده باید از ستاد ملی مقابله با کرونا دریافت شود.

او با رمز به اینکه پیش از گسترش کرونا درون تهران، روزمره پنج میلیون جابه جایی با حمل و نقل عمومی رخ می گرفت، یادآور شد: درون حال حاضر روزمره مجموع عروج با مترو و اتوبوس بوسیله یک میلیون گویا است. بنابراین باید روزانه حدود یک میلیون ماسک و دستکش بخاطر ناوگان مترو و اتوبوسرانی تدارک شود.

رئیس شورای اسلامی ولایت تهران با تأکید پیاده شدن اینکه جبر استفاده از ماسک و دستکش سبب خطرناک نبودن تردد با حمل و نقل عمومی نخواهد شد، افزود: همچنان توصیه بر این است که شهروندان تا کمیت ممکن از رفت وآمدهای غیرضروری پرهیز کنند و در رخ تردد ضروری از حمل ونقل اشتراکی استفاده نکنند.