ورزشکار سابق رئال قاچاقچی کوکایین شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بازیکن سابق رئال مادرید به دلیل قاچاق مواد افیون دستگیر شد.  ادوین کنگو بازیکن کلمبیایی اسبق رئال مادرید توسط نیروهای پلیس مواد تریاک به جهت نقش داشتن در قاچاق کوکایین برده شده است.

درون حال حاضر کنگو یکی از دهات نفری است که در اسپانیا بازداشت شده است. ادوین کنگو که داخل سال ۱۹۹۹ و از تیم کالدس راهی رئال مادرید شده بود، مجموعا سه فصل تو عضویت رئال بود، اما فرصتی برای حیثیت اندارم داخل برنابئو بی پرده نکرده و به تیم هایی چون وایادولید و تولوز قرض داده شد.  کنگو پس ازآن از خداحافظی از فوتبال درون سال ۲۰۰۹، در برنامه های تلویزیونی شبکه ال چیرینگیتو به نشانی کارشناس درگاه پیدا می کرد.