واکنش محسن هاشمی به جوسازی درباره امانت ترافیکی شورای ده | طرح ترافیک پایتخت امروز نهایی می شود

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران داخل حاشیه دویست و دوازدهمین جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران اشعار داشت: صبح امروز جلسه کمیسیون امتزاج برگزار شد که از عموم موضوعات مورد بحث، طرح تفصیلی خاص منطقه ۲۲ تهران بود. این طرح صبر است تو شهرداری بوسیله تصویب برسد. اعضای شورا در جلسه امروز کمیسیون تلفیق نظرات موجودی را تو مورد این مسأله اعلام کردند اما هنوز مولود مشخص نشده است.

رئیس شورای بطرف خانه تهران دنباله قسط: به دلیل حساسیت شورای ولایت به موضوع باغات و حفظ آن، داخل حال مهیا بایگانی های زیادی داخل این زمینه ارجاع شده است چراکه برخی معتقدند ملک شان باغ زدودن ولی شورا آن را باغ اخبار کرده است. بنابراین قرار شد که سه گانه شنبه هفته جاری جلسه علنی شورای نیز تشکیل و به موضوع باغات رسیدگی شود.

هاشمی تو پاسخ به پرسشی درباره سرانجام اجرا خواه بطلان طرح ترافیک، گفت: پیروز حناچی اعضای شورای ترافیک را به دفترش طلبیدن کرده و بررسی این موضوع بوسیله شورای ترافیک واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای قصبه امانت پیشنهادی تو تک طرح ترافیک را به ستاد کرونا ارسال کرده بود ولی اکنون این مسأله به شورای ترافیک واگذار شده است. امروز جلسه ای داخل این زمینه برگزار می شود و باید ببینیم مولود چه خواهد شد.

مهتر شورای بخانه برگشتن تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی به خشکی امدن اینکه «گفته می شود بسته ترافیکی که شورای دهات ارسال کرده گنجایش درآمدی داشته است، چرا موضوع این چنین بوده است؟» گفت: خواهش می کنم جوسازی نکنید و تخریبی عمل نکنید.