عکس|دیاباته به ایران برمیگردد

به گزارش همشهری آنلاین، شاید یکی از مهمترین چالش هایاستقلال در امتداد خلع پرداختن به موقع مطالبات بازیکنان خارجی این تیم از عموم ملا دیاباته است. از زمان حضور احمد سعید به عنوان مدیرعامل استخلاص او طولانی توان خودرا برای حل این بغرنج به کاربسته است. البته برخی حریفان استقلال هم از اینکه شیخ به این تیم بازگردد هراس دارند و از همین رو با ترویج اخبار دروغ در رسانه های زیر امرشان سعی در قلق اذهان اشتراکی را دارند.

مدیرعامل استقلال داخل جدیدترین پست اینستاگرامی اش با سرایت عکسی از دیاباته به هواداران این کمیسیون مطلب داده است که آنها بخاطر بازگشت مهاجم محبوب خود نگران نباشند.

دیاباته در استقلال ماندنی شد